chuyển hàng nhanh

Home / Posts tagged "chuyển hàng nhanh"
Danh mục các hàng cấm vận chuyển trong nghị định

Danh mục các hàng cấm vận chuyển trong nghị định

Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định Danh mục hàng nguy hiểm, việc vận chuyển hàng nguy hiểm và thẩm quyền cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 2. Đối với hoạt động vận chuyển…

Continue Reading
Quy trình chuyển hàng nhanh vận tải đường bộ

Quy trình chuyển hàng nhanh vận tải đường bộ

Dịch vụ vận tải hàng hóa, chuyển hàng nhanh đang là ngành mũi nhọn cùng phát triển với nền kinh tế thị trường hội nhập, vì thế nhu cầu về các dịch vụ vận tải uy tín, chất lượng, có quy trình vận tải hàng hóa bài bản góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ…

Continue Reading
Các dịch vụ chuyển hàng nhanh và chuyển phát nhanh

Các dịch vụ chuyển hàng nhanh và chuyển phát nhanh

Các biến thể của dịch vụ chuyển hàng nhanh dựa vào địa điểm chuyển phát nhanh, thời gian và chi phí chuyển phát nhanh. Mỗi loại hình chuyển phát nhanh lại có những nhược điểm khác nhau mà chúng ta cần lưu ý I, Lựa chọn dịch vụ chuyển phát phù hợp a/ Dịch vụ Chuyển hàng nhanh – CPN…

Continue Reading