0901325696Map

Tin chuyển hàng nhanh

Tháng Tư 18, 2017

Danh mục các hàng cấm vận chuyển trong nghị định

Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định Danh mục hàng nguy hiểm, việc vận chuyển hàng […]
Tháng Tư 17, 2017
Vận chuyển bắc nam

Quy trình chuyển hàng nhanh vận tải đường bộ

Dịch vụ vận tải hàng hóa, chuyển hàng nhanh đang là ngành mũi nhọn cùng phát triển với nền kinh tế thị trường hội nhập, vì thế […]
Tháng Tư 14, 2017

Những lợi ích khi vận chuyển hàng container

A/ Đối với người gửi hàng -Bảo vệ hàng hoá, giảm tình trạng mất cắp, hư hỏng, ẩm ướt, nhiễm bẩn -Giảm chi phí bao bì -Giảm […]
Tháng Tư 11, 2017
Chuyển hàng nhanh

Các dịch vụ chuyển hàng nhanh và chuyển phát nhanh

Các biến thể của dịch vụ chuyển hàng nhanh dựa vào địa điểm chuyển phát nhanh, thời gian và chi phí chuyển phát nhanh. Mỗi loại […]